Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowych Ręczajach
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach
Przedszkole Samorządowe w Nowych Ręczajach

Psycholog szkolny

Droga Uczennico/ Drogi Uczniu, 
- Jeśli czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
- Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,
- Masz kłopoty rodzinne,
- Chcesz porozmawiać o swoich problemach, o tym co Cię denerwuje,
- Masz trudności z nauką,
- Masz trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
- Wiesz o problemach przyjaciół, bliskich ale nie wiesz, jak im pomóc,
- Chcesz podzielić się swoim sukcesem, chcesz porozmawiać o czymś nowym, trudnym, stresującym,
- Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić,
- Jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału,
-Zastanawiasz się nad tym jak budować dobre związki,
- Doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka),
- Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny,
- Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu,
zgłoś się do mnie samodzielnie, bądź przez wychowawcę, nauczyciela czy rodzica- zachęcam jestem tu dla także dla Ciebie :)

Celem mojej pracy jest przede wszystkim działanie na rzecz Twojego prawidłowego rozwoju przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, rodzicami oraz placówkami, które świadczą pomoc na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin. Zajmuję się przede wszystkim:
- Pomocą psychologiczną – czyli spotkaniem, rozmową - próbą znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowaniem myśli i uczuć, kreatywnego szukania rozwiązań, możliwości „wygadania" się w życzliwej i przyjaznej atmosferze. W miarę potrzeb takie rozmowy są realizowane jednorazowo, kilkukrotnie, bądź przez cały rok szkolny w ramach terapii indywidualnej, czy terapii z elementami zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. 
- Diagnozą psychologiczną - określeniem potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych, możliwością poznania siebie.
- Warsztatami i zajęciami psychoedukacyjnymi w klasach i w grupach.
- Pomocą w sytuacjach problemowych i kryzysowych w szkole, w klasie.
- Konsultacjami z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów, prawidłową współpracą dla Twojego dobra.