Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowych Ręczajach
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach
Przedszkole Samorządowe w Nowych Ręczajach

HISTORIA

HISTORIA SZKOŁY
Dzieje zorganizowanej oświaty w wioskach Ręczaje Polskie i Ręczaje Nowe sięgają swymi początkami drugiej połowy XIX w. Pierwsza szkoła w naszych wioskach była w Ręczajach Polskich. Tu, gdzie dziś znajduje się budynek nowej remizy OSP, stał budynek drewniany. Początkowo miały tam pomieszczenie władze Gminy Ręczaje i sąd. Po przeniesieniu władz gminnych do nowej siedziby w Ręczajach Nowych, w wolnym pomieszczeniu rozpoczęły się zajęcia szkolne. Pierwszym nauczycielem był pan Zawadzki. W szkole uczyły się tylko 4 oddziały dzieci. Zajęcia odbywały się przeważnie zimą, bo w okresie jesieni i wiosny dzieci zajęte były pracami w polu. Nauczyciel Zawadzki pracował 18 lat. Po nim działalność oświatową prowadził jego zięć, pan Sikorski. Następnym nauczycielem był pan Baryłko. W roku 1915 rozpoczęto naukę w Ręczajach Nowych, w drewnianym budynku, który był własnością kolonistów niemieckich. Wśród uczniów przeważali Niemcy. W r. szk. 1915/1916 uczył tu pan Grzechociński, a w następnym pani Chojnacka. Obie szkoły miały tylko po 4 oddziały i jednym nauczycielu. W r. 1928/29 pobudowano nowy budynek szkoły o 4 izbach lekcyjnych. Poziom organizacyjny szkoły został podniesiony do 6 oddziałów. Kierownikiem szkoły została p. Helena Białowa.
W 1937 r. rozpoczął tu pracę pan T. Trąbiński i pracował 35 lat. W 1943r. poziom organizacyjny szkoły został podniesiony do 7 oddziałów. W r. 1960 zajęcia szkolne rozpoczęły się w nowym budynku. Inicjatorem i realizatorem tego zamierzenia był pan T. Trąbiński. Nowy budynek szkolny ma 5 sal lekcyjnych, salę rekreacyjną, pomieszczenia gospodarcze, szatnię i bibliotekę. Od r. szk. 1967/1968 poziom organizacyjny szkoły został podwyższony przez wprowadzenie kl. VIII-ej.
W latach 1972-1986 dyrektorem szkoły był pan Janusz Ludwiniak. W tym czasie pobudowano pomieszczenia gospodarcze, w r. 1981 założono w szkole instalację wodną, centralne ogrzewanie, dobudowano sanitariaty. W 1984r. zniesione zostały szkoły gminne. Od szkoły oddzielono punkty filialne, które stały się samodzielnymi szkołami. W 1986 r. dyrektorem szkoły została pani Maria Kornicka.
W latach 1986-1989 szkoła została rozbudowana. Dobudowano jedną kondygnację, uzyskując przy tym 4 sale lekcyjne, bibliotekę, magazyny na pomoce naukowe, sanitariaty na górze. Jednocześnie cały budynek szkolny został odnowiony.
W styczniu 1994 r. do budynku szkoły został doprowadzony gaz i zainstalowano urządzenia gazowe.
W roku szkolnym 1994/95 wszystkie sale lekcyjne i inne pomieszczenia zostały wyremontowane i pomalowane w czynie społecznym przez rodziców. Również dzięki rodzicom zakupiono lodówkę, duży telewizor i zbudowano wiatę na rowery.
W 1997 roku pani Maria Kornicka przeszła na emeryturę i zrezygnowała ze stanowiska dyrektora szkoły, a P. O. dyr. szkoły została pani Gabriela Wilczak. W roku szkolnym 1998/99 P. O. dyr. szkoły była p. Katarzyna Przyszewska. W wyniku konkursu, w roku szk. 1999/2000 dyrektorem szkoły została ponownie p. G. Wilczak. W latach 1997-2002 wymieniono podłogi, okna w sali ćwiczeń i gabinecie dyrektora, wyremontowano kuchenkę szkolną i pokój nauczycielski, ogrodzono teren szkoły (pomoc społeczna rodziców), odnowiono wszystkie sale lekcyjne i górny korytarz. Z dużą pomocą rodziców pozyskano 3 stanowiska komputerowe, regały do 5 sal lekcyjnych, sprzęt grająco-nagłaśniający, huśtawki na plac zabaw i bramki sportowe oraz kamerę wideo i żaluzje do sal lekcyjnych. W roku 2000 reforma szkolnictwa zmieniła strukturę szkoły: z VIII-klasowej na VI-klasową. Ta decyzja umożliwiła uczniom naukę na jedną zmianę, każda klasa ma swoją salę lekcyjną.
Jesienią 2002 roku rozpoczęto pracę nad nadaniem imienia szkole. W wyniku plebiscytu na patrona szkoły zostało wybrane Wojsko Polskie.
W roku szkolnym 2002/2003 zakupiono 3 zestawy komputerowe (pomoc sponsorów), drukarkę, nową kserokopiarkę, szafy wnękowe, nowe stoliki i krzesła do dwóch sal lekcyjnych, poszerzono wiatę na rowery, wymieniono okna w jednej klasie.
W czasie wakacji szkoła gruntownie zmieniła swój wygląd. Przeprowadzono kapitalny remont kuchni szkolnej, urządzono stołówko - świetlicę, wymieniono podłogi i odnowiono ściany na dolnym korytarzu i w szatni (ze środków własnych szkoły).Od roku 2003 szkolna drużyna sportowa wzbogaciła się w reprezentacyjne stroje sportowe. Zakupione zostały dwa kolejne zestawy komputerowe i drukarka oraz wymieniono kolejne okna.